• Valoen aurinkopaneelit tuottavat enemmän sähköä pidempään.
  • Valoen aurinkopaneelit ovat tehokkaita, tasalaatuisia ja ulkoasultaan tummia ja tyylikkäitä, esteettisiä kaikilla katoilla.
  • Valoen aurinkopaneelit tuottavat turvallista, ympäristöystävällistä ja edullista sähköä.
  • Valoen aurinkopaneelit valmistetaan Suomessa ja tuotannossa hyödynnetään aurinkosähköä.
  • Valoen aurinkopaneelit valmistetaan automatisoidulla, uuden sukupolven teknologialla välttäen mahdolliset manuaalisen työn virheet.
  • Valoen paneelien valmistuksessa on tiukat laadunvarmistut kriteerit ja kaikki paneelimme testataan ja lämpökuvataan ennen asiakkaalle luovutusta.
  • Valoen aurinkopaneelit eivät sisällä lyijyä ja ovat ympäristöystävällisempiä myös elinkaarensa lopussa
  • Valoe antaa paneeleilleen markkinoiden parhaan takuun: materiaalien ja valmistuksen osalta 25 vuoden ja sähköntuoton osalta 40 vuoden takuun.

Valoen aurinkosähköpaneelin toiminta perustuu Valoen itse kehittämään taustajohdinteknologiaan (’Conductive Back Sheet’). Valoen aurinkopaneelin virranjohtimena on koko paneelin kokoinen joustava takalevy, johon aurinkokennot on kytketty suoraan. Johtimien vastuksesta ja liitoksista aiheutuva tehonhukka ja laadunvaihtelu vähenevät ja paneeli on tehokkaampi.

Perinteisissä aurinkopaneeleissa virranjohtimet juotetaan kennon etu- ja takapinnoille. Etupinnoilla ne varjostavat aurinkokennoja ja pienentävät sähköä tuottavaa pinta-alaa. Tavallisimmissa traditionaalisissa paneeleissa on 1000-3000 juotosliitosta, joiden onnistuminen vaikuttaa oleellisesti lopputuotteen laatuun.

Valoen paneelien valmistukseen ei kuulu juottamisprosessia. Kennoihin ei näin synny lämpöjännityksiä, jotka perinteisissä paneeleissa saattavat aiheuttaa kennoihin tai juotoksiin mikrohalkeamia ja heikentää siten paneelien laatua sekä kestävyyttä.  Valoen paneeleissa kaikki kennot kytketään pelkästään takapinnoiltaan, jolla poistetaan tavanomaisen rakenteen etu- ja takapinnan välillä vuorottelevan kytkennän lämpöliikkeestä aiheutuvat jännitykset ja murtumat. Lisäksi tällä tavalla tuloksena saadaan parempi sähköntuottokyky ja pienempi hukkateho.

Valoen paneeleissa kaikki johtimet ja liitokset ovat kennojen takana. Ulkoasultaan ne soveltuvat näkyville paikoille ja sopivat paremmin esimerkiksi arkkitehtoonisesti arvokkaiden rakennusten osaksi.

Valoen aurinkopaneelit koostuvat aurinkokennoista, johtimista sekä eristävistä ja joustavista muovikerroksista. Paneelia suojaavat nanopinnoitettu erikoislasi ja alumiinikehykset. Valoen aurinkopaneelit ovat väriltään tummansinisiä, kauempaa katsottaessa väri näyttää lähes mustalta. Koska kaikki johtimet ja liitokset ovat kennojen takana, Valoen paneelit ovat lähes tasavärisiä ja viimeistellyn näköisiä.

Paneelien taloudellista käyttöikää ei vielä tiedetä tarkkaan. Käyttökokemuksia aurinkopaneeleista on jo yli 40 vuoden ajalta. Parhaimmat paneelit tuottavat edelleen sähköä. Vanhimmat taustajohdinpaneelit ovat olleet käytössä n. 10 vuotta kuten useat nykyisin markkinoilla olevat paneelit. Yleinen käsitys on, että paneelien taloudellinen käyttöikä on ainakin 30 vuotta.

Taustajohdinteknologialla eliminoidaan valtaosa perinteisellä teknologialla valmistetuissa paneeleissa esiintyvistä vikaantumistekijöistä. Yhdessä paneelissa on 1000-3000 juotosta. Juottamisen väistämättä vaihteleva laatu aiheuttaa paneeleiden laatueroja. Heikon juotoksen kuumeneminen voi rikkoa paneelin (kuva). Paneeliketjun laatu on sama kuin huonoimman paneelin laatu.

Automaatiolla valmistetut tasalaatuiset paneelit takaavat tuottoisimman järjestelmän. Ikääntymis- ja muiden testiemme perusteella tiedämme, että Valoen paneelit tuottavat enemmän sähköä pidempään. Siksi  Valoe myöntääkin  paneeleilleen markkinoiden parhaan, 40 vuoden, sähköntuottotakuun.

Investoimalla korkealaatuiseen aurinkosähköjärjestelmään nostat selkeästi kiinteistösi jälleenmyyntiarvoa, energiaomavaraisuutta sekä kiinnostavuutta ostajien keskuudessa. Varmatoiminen ja korkea laatu kaikissa järjestelmän eri komponenteissa on tärkeää huomioida. Sijoittamalla korkealaatuiseen aurinkosähköjärjestelmään sijoitat järkevästi.

Suomessa viime vuosina yleistyneet maalämpöratkaisut ovat selkeästi nostaneet kiinteistön jälleenmyyntiarvoa mm. pienempien lämmityskulujen vuoksi. Aurinkosähköjärjestelmien vaikutusta kiinteistöjen arvoon on tutkittu Suomessa vielä vähäisesti. Tilastot maailmalta kertovat kuitenkin aurinkosähköjärjestelmien nostavan selkeästi kiinteistön arvoa. Parhaimmillaan kiinteistön arvon nousu on korkeampi korkealaatuisen järjestelmän ansiosta kuin itse investoinnin arvo. Kun huomioidaan vielä aurinkoinvestoinnin riskittömiin rahoitusinstrumentteihin verrattuna selkeästi korkeampi vuosituotto, elinkaarituotto ja kiinteistön arvonnousu voidaan aurinkoinvestointia Suomessakin pitää erittäin järkevänä ja perusteltuna taloudellisen ratkaisuna.

 

Takaisinmaksuajan sijaan tulisi laskea investoinnin sähköntuotto sekä sähkötuottokustannus koko elinkaaren aikana.

Tuotto elinkaaren aikana tarkoittaa sitä, kuinka paljon järjestelmä tuottaa sähköä ja mihin hintaan. Jo muutaman prosentin ostosähkön hinnan korotuksella, kahden invertterin vaihdolla laskettuna esimerkiksi 5,3 kWp Valoe-järjestelmällä aurinkosähkön hinnaksi tulee alle 0,08 €. Aurinkosähköä saa 40 vuoden ajan keskimäärin alle 0,08 €/ kWh hintaan. Omasta sähköntuotannostahan  ei makseta siirtomaksua eikä veroja. Vertailun vuoksi omakotitalon ostohinta oli tammikuussa 2016 keskimäärin  0,135 € .

Mielestämme takaisinmaksuaika ei ole oikea tapa laske puhuttaessa aurinkosähköstä. Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika tämänhetkisellä sähkön hintakehityksellä (n. 4 % vuodessa) on Suomessa yli 10 vuotta ilman investointitukia. Aurinkosähkön koko kustannus syntyy investoinnista. Sen jälkeen, koko tuotannon ajan, sähkö on ilmaista. Investoinnin kannattavuus riippuu käyttöajan pituudesta ja sinä aikana tuotetun sähkön määrästä.

 

Valoen antama sähköntuottotakuu aurinkopaneeleille on 40 vuotta, invertterille Fronius antaa rekisteröitymisen jälkeen viiden tai seitsemän (5-7) vuoden takuun. Lisäksi Fronius invertteriin on ostettavissa jopa 20 vuoden takuuaika lisämaksusta. Valoen aurinkosähköjärjestelmiin saa myös tarvittaessa varaosia. Lisäksi tarjoamme suomalaisen tehtaan suomenkielisen teknisen tuen.

 

Aurinkopaneelit eivät tarvitse paljoakaan huoltoa. Yleisesti ottaen ne pysyvät puhtaana itsestään, mikäli paneelien asennuskulma on vähintään 15 astetta. Tällöin sadevesi huuhtoo pintaa tarpeeksi. Paneelit kannattaa tarkistaa puolivuosittain ja tarpeen vaatiessa puhdistaa vedellä viileän sään aikaan. Paneelin ulkopinta on nanopinnoitettua lasia, eikä mahdollista likaa tule raaputtaa tai hangata kuivana ilman vettä. Paneelin päälle kertynyt lumi voidaan lakaista pois pehmeäharjaksisella harjalla. Paneelien liiallista ja ylimääräistä hankausta tulee kuitenkin välttää.

 

Aurinkopaneelien päälle satanut lumi estää auringon säteilyn pääsyn aurinkokennolle, jolloin paneelit eivät tuota sähköä. Mitä suuremmassa kulmassa paneelit ovat, sitä vähemmän lunta kertyy niiden päälle. Aurinkokennot paneelin sisällä on kytketty pystysuuntaan sarjaan siten, että ne muodostavat kolme piiriä. Mikäli paneelit asennetaan vaakaan (horisontaalisesti) niin paneelin alalaitaan kertyvä lumi häiritsee vain yhtä piiriä kolmesta. Aurinkosäteilyn määrä joulu-helmikuussa on hyvin pieni, jolloin lumi paneelien päällä ei juurikaan pienennä vuosituottoa.

 

Invertteri, vaihtosuuntaaja, on laite joka muuntaa tasavirran vaihtovirraksi. Vaihtovirta tahdistetaan verkkovirran mukaan, mikä mahdollistaa invertterin liittämisen sähköverkkoon. Invertterissä olevat sähköturvallisuusjärjestelmät erottavat invertterin verkosta, jos verkossa esiintyy häiriö. Normaali aurinkosähköjärjestelmä ei tuota sähköä, jos sitä ei ole kytketty verkkoon. Inverttereitä on saatavilla myös järjestelmiin, jotka pystyvät luomaan itsenäisen verkon. Tällöin koko sähköjärjestelmä pitää sähköturvallisuussyistä suunnitella niin, että se häiriötilanteessa kykenee automaattisesti erottamaan itsensä verkosta ja kytkeytymään siihen uudestaan, kun häiriö on poistunut.

Invertterin sijoituspaikka on vapaa, mutta se kannattaa valita siten, että kaapelointi paneeleille ja sähkötaululle on helppo toteuttaa. Invertterin saa kytkeä vain valtuutettu sähköasentaja sähköturvallisuusasetusten mukaisesti. Invertteri tarvitsee jäähdytystä varten vapaan ilmanvaihdon. Invertteri on toiminnassa käytännössä lähes äänetön. Verkkoon kytkemättömissä järjestelmissä invertteriä ei välttämättä tarvita, mikäli sähköverkko tehdään tasajännitteellä.

Valoe käyttää aurinkosähköjärjestelmissään pääsääntöisesti korkealaatuista itävaltalaista Fronius-inverttereitä

Aurinkosähköjärjestelmän voi tarvittaessa siirtää toiseen kohteeseen. Tällöin kuitenkin kannattaa hankkia uudet kattokiinnikkeet, sillä niiden poistaminen voi vahingoittaa kattoa. Siirrettäessä järjestelmää tulee huomioida asennusohjeet samoin kuin alkuperäisessä asennuksessa.

 

Aurinkopaneelit tulee kiinnittää viistokatoilla tukevasti katon suuntaisesti. Tasakattokiinnikkeillä voidaan paneelit asentaa katolle tyypillisesti 15-30 asteen kulmaan. Aurinkopaneelien kiinnityskulma tulee valita huomioiden lumi- ja tuulikuormat.

Valoen kattokiinnikkeet on suunniteltu suomalaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Vastaavanlaisia kiinnikkeitä käytetään mm. lumiesteiden kiinnittämiseen.

 

Aurinkopaneelien oikea sijoittaminen on tärkeää. Paneelien tulisi vastaanottaa maksimaalinen päivänvalo, joten varjopaikkoihin asentamista tulee ehdottomasti välttää. Pienikin varjo kuten toinen rakennus, puu, lipputanko vaikuttaa huomattavasti tuotettavan sähkön määrään. Optimaalisin vaihtoehto on asentaa paneelit 30-45 asteen kulmaan lounaaseen suunnattuna. Aurinkosähköjärjestelmä voidaan asentaa eri tyyppisille katoille, seinään tai maahan.

 

Asennukseen suosittelemme käyttämään alan ammattilaista, jolla on aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisten järjestelmien asennuksesta. Aurinkosähköjärjestelmän liittämisen sähköverkkoon voi tehdä vain sähköalan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Aurinkosähköjärjestelmä on käyttövalmis heti asennuksen jälkeen. Yhteen aurinkosähköjärjestelmään ei voi enää jälkikäteen liittää yksittäisiä paneeleita. Sähköyhtiö päivittää sähkömittarin tarvittaessa aurinkosähköjärjestelmään sopivaksi.

Valoen jälleenmyyjät ovat koulutettuja järjestelmiemme asentajia. Valoe voi haluttaessa tarjota järjestelmän asennettuna.

Tarvittavan järjestelmän kokoon vaikuttaa se kuinka paljon sähköä halutaan tuottaa ja kuinka paljon paneeleille on kohteessa tilaa, joten tähän ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Ei siis ole välttämätöntä tuottaa kaikkea sähköä aurinkosähköjärjestelmällä, kun kiinteistö kuuluu yleiseen sähköverkkoon. Oma sähkönkulutus on helppo selvittää aikaisemmista sähkölaskuista.

 

Nimellisteholtaan esimerkiksi 10,6 kW:n järjestelmä asennettuna varjottomalle, vinolle katolle (n. 30 asteen kulma) tarvitsee n. 65m2 pinta-alan ja sen arvioitu vuosituotto on n. 9600 kWh.

Tuottopotentiaalia voi arvioida esimerkiksi EU-rahoitteisen sivuston,  Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), kautta, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php.  Tarkemman arvion saamiseksi sivustolla annetaan suunnitellun asennuksen paikkakunta, ilmansuunta ja kattokulma.

Yleisin aurinkokennojen materiaali on pii.

Aurinkosähkö on loppumatonta ja täysin puhdasta energiaa, jota valosähköinen ilmiö tuottaa aurinkokennossa. Kyseinen fysikaalinen ilmiö ei kuluta materiaalia ja jatkuu niin pitkään kuin valoa on saatavilla. Aurinkosähköä tuotetaan aurinkokennoilla. Valoisana aikana aurinkokenno tuottaa jatkuvaa tasavirtaa, joka muunnetaan vaihtosuuntaajalla (invertteri) kotitalouksissa hyödynnettäväksi vaihtovirraksi. Aurinkokenno ei kulu, vaan oikein suojattuna kestää ikuisesti.

Valosähköinen ilmiö on tunnettu vuodesta 1887. Albert Einstein voitti ilmiön selittämisestä Nobel-palkinnon vuonna 1921. Aurinkokennoja ja niistä tehtyjä aurinkopaneeleita alettiin hyödyntää 1900-luvun loppupuolella. Aurinkosähkö yleistyi merkittävästi vuosituhannen vaihteen jälkeen.

Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotosta on ilmoitettava omalle sähköyhtiölle. Taajama-alueilla on suositeltavaa ottaa yhteyttä oman alueen rakennusvalvontavirastoon aurinkosähköjärjestelmän hankintaa suunniteltaessa. Aurinkosähköjärjestelmän asennus saattaa tarvita rakennusluvan. Lupakäytäntö on kuntakohtainen.

 

Suomessa aurinkoenergian määrä on kesällä suurempi kuin Keski-Euroopassa. Vuositasolla aurinkoenergian määrä on Suomessa noin 900 kWh/m², josta noin 20 % saadaan aurinkokennoilla muutettua sähköksi. Määrä on lähes samalla tasolla Keski-Euroopan arvojen kanssa. Suomen puhdas ilma ja viileät lämpötilat parantavat aurinkomoduulien tehokkuutta. Valoisat kevätkuukaudet, huhti- ja toukokuu tuottavat Suomessa paljon sähköä.

Kun aurinkosähköjärjestelmä on asennettu ja kytketty, on käyttäjällä oma sähkön syöttöjärjestelmä, joka tuottaa ilmaista energiaa.  Monille käyttäjille on suuri merkitys järjestelmän ympäristöystävällisyydellä, äänettömyydellä, huoltovapaudella ja turvallisuudella.

Kotimaisten paneelien ostaja voi olla varma, että hiilijalanjälki on minimaalinen, koska pitkiä kuljetusmatkoja ei ole ollut. Valoen paneelit on valmistettu eettisin periaattein jäljitettävistä materiaaleista. Tehtaamme käyttää myös aurinkosähköä.

Aurinkosähköjärjestelmän on todettu myös nostavan myyntitilanteessa merkittävästi kiinteistön arvoa.

Kehittyvissä maissa, missä ei ole kaikkialla rakennettua sähköverkkoa, paikalla tuotettu aurinkosähkö avaa suuria mahdollisuuksia parantaa väestön elämän laatua.

Aurinkosähköjärjestelmä on käytössä täysin huomaamaton, sillä se on hiljainen ja huoltovapaa. Kun aurinkosähköä on saatavilla, käytetään se kokonaisuudessaan kiinteistön tarpeisiin. Omasta käytöstä ylijäävä osa voidaan syöttää yleiseen sähköverkkoon ja vastaavasti tarvittavaa lisäsähköä otetaan sähköverkosta. Aurinkosähkön käytön huomaa käytännössä siis vain sähkölaskulta.

Järjestelmän tuottoa voi seurata ajantasaisesti invertterin näytöltä tai invertterin valmistajan tarjoamasta verkkopalvelusta. Samaan palveluun voi lisätä myös oman reaaliaikaisen sähkönkulutuksen. Tämän tiedon perusteella on mahdollista optimoida kulutus tuotantohuippuihin ja minimoida energiakustannukset.

Valoe toimittaa erikokoisia aurinkosähköjärjestelmiä. Aurinkosähköjärjestelmään kuuluvat aurinkopaneelit (koko 100x160cm, paino 17,5 kg), invertteri, kiinnitystelineet, johdot, liittimet ja kytkentäkotelot.

Valoe paneelit ovat uusinta sukupolvea edustavia ns. taustajohdinpaneeleita, joille on ominaista tasalaatuisuus ja perinteistä paneelia olennaisesti parempi sähkön tuotto sekä kaunis tasavärinen, katolla lähes musta ulkonäkö. Kiinnitystelineet ja johdot määräytyvät kohteen asennusalustan (harja/vino-/tasakatto, julkisivu, maa-asennus) mukaan. Valoen kiinnitysjärjestelmät on mitoitettu Suomen oloihin, myös talveen ja lumeen. Valoen järjestelmien komponentit ovat Suomessa tai Euroopassa valmistettuja.

Valoe tarjoaa aurinkosähköjärjestelmiä, jotka liitetään yleiseen sähköverkkoon. Järjestelmä tuottaa sähköä aina sen hetkisellä maksimitehollaan, mikä puolestaan riippuu aurinkopaneelien keräämästä energiasta ja paneelien lämpötilasta. Parhaimmillaan teho voi olla hieman paneelien nimellistehoa suurempi. Järjestelmä syöttää sähkön kiinteistön sähkökeskukseen.

Sähkö käytetään ensisijaisesti itse joten, jos sähkönkulutus on suurempi kuin järjestelmän tuottama teho, niin tarvittava lisäsähkö tulee verkosta. Yöllä ja pimeinä vuodenaikoina kiinteistö ottaa sähkön normaalisti sähköverkosta. Kun järjestelmä tuottaa enemmän sähköä kuin kiinteistö kuluttaa, voidaan ylimääräinen sähkö syöttää verkkoon. Hinta vaihtelee sähköyhtiöittäin ja paikkakunnittain. Sähköyhtiön kanssa tulee neuvotella hinta, jonka se maksaa verkkoon syötetystä sähköstä. Suomen sähkön tuotantoon liittyvän, tällä hetkellä voimassaolevan verotuslainsäädännön takia Valoe suosittelee, ettei sähköä myydä verkkoon ja näin ollen aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa kattamaan korkeintaan 70% sähkön kulutuksesta.

Aurinkosähköjärjestelmää voidaan käyttää myös erillään yleisestä sähköverkosta (esim. kesämökillä). Tällaisissa kohteissa aurinkosähköjärjestelmään tarvittavat komponentit tulee määritellä tapauskohtaisesti, sillä Valoe toimittaa ensisijaisesti vain yleiseen sähköverkkoon liitettäviä aurinkosähköjärjestelmiä.