Valoen aurinkopaneelit tuottavat enemmän sähköä ja kestävät pidempään.

Valoe kehittää, myy ja käyttää taustajohdinteknologiaan perustuvia aurinkopaneeleita, paneelien komponentteja sekä paneelinvalmistukseen käytettävää automaatiota. Taustajohdintehnologia mahdollistaa tehokkaammat, pitkäikäisemmät aurinkopaneelit, joiden sähköntuottokyky on selvästi perinteiseen H-pattern-teknologiaan perustuvia paneeleita suurempi. Tämän takia sähkön tuotantokustannus on Valoen paneeleilla markkinoiden matalin.

Taustajohdin paneeleissa ei ole hauraita juotoksia

Perinteisessä paneelinvalmistuksessa auringonvalosta sähköä tuottavat piikennot juotetaan manuaalisesti sarjaan. Taustajohdinteknologia ei käytä juotoksia, vaan sähköä johtavasta materiaalista valmistettua taustalevyä, joka yhdistää kennot paneeliksi. Automaatioprosessilla valmistetut taustajohdinpaneelit ovat tasalaatuisia ja pitkäikäisiä. Paneeli tuottaa käyttöaikanaan enemmän sähköä. Tasalaatuisuus on tärkeää, koska järjestelmän tuotto riippuu huonoimmasta paneelista.
Valoe on kehittänyt omaa taustajohdinteknologiaansa jo vuosia ja on siinä kehityksen kärjessä.Tuotekehitys maailman johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa jatkuu, sillä monet uudet innovaatioprojektit aurinkoenergian hyödyntämisessä perustuvat juuri taustajohtimeen.

Enemmän tehoa MWT kennoilla

Taustajohdinteknologia mahdollistaa uuden kennoteknologian hyödyntämisen. Kun kontaktit siirretään kennon taakse saadaan kennoon lisää tehollista pinta-alaa. Tämä muutos tuo mukanaan myös muita etuja ja mahdollistaa tehokkaan täysin automatisoidun kokoonpanon. Koska aurinkokennojen liitokset tapahtuvat nyt yhdessä tasossa vältytään kokoonpanossa jännityksiltä, jotka ajan kuluessa voivat aiheuttaa murtumia.

Johtavalla liimalla eroon juotosprosesseista

Perinteisissä paneeleissa kennot liitetään toisiinsa juottamalla kennoon pintaan tina-lyijyseoksella päällystetty kuparijohdin. Tämän johtimen toinen pää juotetaan seuraavan kennon pohjaan. Kun kukin johdin juotetaan monesta kohdasta, tulee paneeliin 1000-3000  juotosta. Mikäli yksikin näistä liitoksista pettää, laskee koko moduulisarjasta saatava teho.

Liitos kuparin ja piin välillä joutuu suureen rasitukseen erillaisten lämpölaajenemiskertointen ja mekaanisten kuormien vaikuttaessa paneeliin. Tällöin rajapinnoilla syntyy murtumia jotka vähitellen etenevät aiheuttaen lopulta kontaktin hajoamisen.

Juotosprosessi voi myöskin aiheuttaa murtumia ja jännityksiä liitoksiin ja hauraasiin piikennoihin. Juotosprosessissa kennoon kohdistuu nopea terminen shokki, mikä aiheuttaa murtumia, mitä ei vielä testauksessa havaita. Murtumat laajenevat myöhemmin lämpötilavaihteluiden ja ulkoisten kuormien johdosta.

Valoen paneeleissa liitosprosessissa käytetään johtavaa liimaa. Vastaava liitostapa on käytössä esimerkiksi autoteollisuudessa kriittisten komponentttien (esim turvallisussjärjestelmät) kontaktoinnissa. Syynä tähän on normaalien juotosprosessien toimintavarmuuden riittämättömyys. Johtava liima kestää joustavana, jolloin mekaaniset- ja ympäristörasitukset eivät aiheuta liitosten tai kennojen rikkoutumista

Automaatio ei tee variaatioita tai virheitä

Valoen paneelit valmistetaan automatisoidulla valmistuslinjalla. Kriittisissä prosesseissa käytetään tarkkoja kameravarmennettuja robotteja, jotka takaavat kokoonpanon millin murto-osien tarkkuudella. Automaatiolla valmistetut moduulit ovat aina samanlaisia ja variaatio on pienennetty minimiin. Asiakkaillemme tämä takaa aina tasalaatuiset paneeelit ja markkinoiden parhaimman sähköntuottokyvyn.