19.06.2014 Suunnatussa osakeannissa merkittyjen Cencorpin osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi

04.06.2014 Cencorpin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

28.05.2014 Suunnatussa osakeannissa merkittyjen Cencorpin osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi

16.05.2014 Cencorp aloittaa yhteistoimintaneuvottelut teollisuusautomaatio-segmentissään – neuvottelut eivät koske Cencorpin puhtaan energian liiketoimintayksikköä

15.05.2014 Etelä-Savon Energia ja Cencorp ovat allekirjoittaneet sopimuksen aurinkosähkövoimalan toimittamisesta ja yhteistyöstä aurinkosähkömarkkinoiden kehittämiseksi Etelä-Savossa

14.05.2014 Cencorpin osavuosikatsaus tammikuu – maaliskuu 2014

07.05.2014 Muutos Cencorpin johtoryhmän kokoonpanossa

30.04.2014 Cencorp on päättänyt maksullisessa suunnatussa osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä

23.04.2014 Savcor Groupin ehdotukset Cencorpin varsinaiselle yhtiökokoukselle

01.04.2014 Cencorp Oyjn Yhtiökokouskutsu

01.04.2014 Cencorp ei tuo käänteistä splittiä varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi – asian valmistelu jatkuu

25.03.2014 Cencorpin tilintarkastuskertomus, vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu – Tilintarkastuskertomus siältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon liittyen rahoitusriskien hallintaan

25.03.2014 Cencorp aikaistaa varsinaista yhtiökokoustaan

19.02.2014 Tilinpäätöstiedote 2013

07.02.2014 Vikram Solar ja Cencorp selvittävät kaupallisia ja omistuksellisia yhteistyömahdollisuuksia

06.02.2014 Cencorp on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralta

30.01.2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus Savcor-konserniin kuuluvien yhtiöiden omistuksista Cencorpissa

29.01.2014 Cencorpin arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

29.01.2014 Cencorpin osakeanti ylimerkittiin – 9.12.2013 päätetyn osakeannin tulos

14.01.2014 Cencorp täydentää esitettä osakeannista

10.01.2014 Kutsu Cencorpin pääomamarkkinapäivään 16.1.2014

10.01.2014 Cencorp on sopinut Danske Bank Oyj:n rahoitussopimusten voimassaolon jatkamisesta sekä Savcor Group Oy:n ja Savcor Invest BV:n lainojen eräpäivien siirrosta. – Cencorp on päättänuyt sen osakeannin merkintäajan jatkamisesta ja osakeannin merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin jatkamisesta. – Cencorp tulee täydentämään osakeannin yhteydessä julkaisemaansa esitettä.