31.10.2016 Valoe varoittaa liikevaihtonsa ja tuloksensa jäävän aiemmin ilmoitetusta, syynä Etiopian toimituksen loppuunsaattamisen siirtyminen

09.8.2016 Valoen johdon liiketoimet

02.08.2016 Tulosvaroitus: Valoen vuoden 2016 käyttökate on noin 8,6 -9,4 miljoonaa euroa. Tulosparannus johtuu kertaluonteisesta erästä.

24.05.2016 Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

10.05.2016 Valoe myi Kiinan yhtiönsä ja siihen liittyvät vastuut Savcor Tempolle

02.05.2016 Valoen yhtiökokouskutsu

02.05.2016 Valoe siirtää ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisupäivää

29.04.2016 Valoen vuosikatsaus on julkaistu

29.04.2016 Valoen tilintarkastuskertomus

29.04.2016 Valoe on saanut 1,3 miljoonan euron lainasitoumukset. Valoe tekee alaskirjauksen ja päivittää rahoitusneuvottelujen tilanteen

19.04.2016 Valoe siirtää varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

18.04.2016 Valoe on saanut tiedoksi välimiesoikeuden päätöksen Cencorp Automationin osakkeita koskevassa asiassa

07.04.2016 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

05.04.2016 Valoe on vastaanottanut Savcor Communicationsilta ilmoituksen saatavien siirrosta

05.04.2016 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

31.3.2016 Valoe on sopinut rahoitussopimuksista Savcor-yhtiöiden kanssa. Neuvottelut Danske Bankin kanssa jatkuvat

15.3.2016 Valoe siirtää 2015 vuosikertomuksensa julkaisemista

10.2.2016 Valoe sai Etiopiasta noin 15,8 miljoonan euron tilauksen aurinkopaneelitehtaasta

29.1.2016 Valoe arvioi saavansa ensimmäiseen valmistuspartnersopimukseen liittyvän, kokonaan rahoitetun paneelien valmistuslinjatilauksen helmikuun loppuun mennessä