Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinenyhtiökokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muuten lain mukaan on pidettävä. Yhtiökokous pidetäänyhtiön kotipaikassa Mikkelissä tai hallituksen niin päättäessä Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennenyhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksänpäivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi myös päättää kokouskutsun julkaisemisesta valtakunnallisessa päivälehdessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
–tilinpäätös
–tilintarkastuskertomus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
–tilinpäätöksen vahvistamisesta
–toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
–vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
–hallituksen jäsenten lukumäärästä
–hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava:
–hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet
–tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 8.6.2018

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 28.11.2017

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 14.6.2017

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 24.5.2016

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 28.5.2015

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 29.4.2015

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 25.4.2014